Politika privatnosti

Politika privatnosti – odricanje od odgovornosti – odgovornost za sadržaj

Kao provajderi smo odgovorni za naš sadržaj na ovim stranicama pod opštim (nemačkim) zakonima § 7 stav 1 ТМG (Telemediagesetz). Prema §§ 8 stavu 10 TMG nismo dužni da kao provajder pratimo prenose ili skladištenje stranih informacija ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nelegalne aktivnosti. Obaveze za uklanjanje ili blokranje korišćenja informacija pod opštim zakonima ostaju netaknute. Relevantna odgovornost je moguća samo od dana saznanja o mogućem kršenju. Nakon obaveštenja o takvom kršenju, odmah ćemo ukloniti sadržaj.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove spoljnih internet stranica, na čije sadržaje nemamo nikakav uticaj. Zbog toga ne možemo da garantujemo za te sadržaje. Za sadržaje stranica sa tih linkova odgovoran je dotični provajder ili operater. Takve internet stranice su u vreme povezivanja proveravane u vezi sa mogućim kršenjima zakona. Ilegalni sadržaj tad nije prepoznat. Stalna kontrola povezanih stranica, bez konkretnih dokaza o kršenju zakona, nije razumna. Ukoliko se primeti kršenje zakona na nekoj od tih stranica, iste ćemo odmah ukloniti.

Autorsko pravo

Sadržaj i rad na stranicama kreiranim od strane operatera stranice podležu nemačkim autorskim pravima. Umožavanje, obrada, distribucija ili bilo kakvo eksploatisanje izvan granica autorskih prava zahteva pismenu saglasnost autora ili kreatora. Preuzimanje i kopiranje ovih stranica je dozvoljeno samo za privatnu, nekomercijalnu svrhu. Sadržaj koji nije kreiran od strane operatera stranice sadrži ispoštovana autorska prava trećeg lica. Što se tiče sadržaja koji nije kreiran od strane operatera stranice, autorska prava treceg lica su ispoštovana. Takav sadržaj je posebno naglašen. Ukoliko ste ipak osetili ugroženost autorskog prava trećeg lica, molimo da nam skrenete pažnju na to. Nakon obaveštenja o kršenju prava, mi ćemo odmah ukloniti sporni sadržaj.

Izjava o privatnosti:

Politika privatnosti

Korišćenje naše stranice je moguće bez ostavljanja ličnih podataka. Ukoliko Vam na nasoj stranici zatraže lične podatke (kao što su ime, adresa ili e-mail adresa), to Vam je na dobrovoljnoj osnovi. Ovi podaci se bez Vaše izričite saglasnosti neće dalje otkrivati.

Napominjemo da prenos podataka preko interneta (kao sto je komuniciranje preko e-maila) može da ima bezbednosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećeg lica nije moguća.

Upotreba javnih kontakata za slanje neželjenih reklama i informativnih materijala od strane trećeg lica je ovim izričito isključena.
Operatori stranica se čvrsto pridržavaju legalnih radnji u slučaju neželjenog slanja reklamnih informacija putem spam pošte.

Izjava o privatnosti za korišćenje Google Analytics

Ova internet stranica koristi Google Analytics, službu za internet analizu kompanije Google ("Google"). Google Analytics koristi takozvane "cookies" (kolačiće), tekstualne fajlove, koji se čuvaju na Vašem računaru i tako omogućavaju analizu korišćenja internet stranice. Informacije, koje generiše “kolačić” o Vašem korišćenju ovo stranice, obično se prenose na server Google u SAD i tamo se čuvaju. U slučaju aktiviranja IP anonimizacije na ovoj stranici, Vaša IP adresa će biti skraćena u državama članicama Evropske uniije ili drugim stranama u Sporazumu o evropskom ekonomskom prostoru. 

Samo u izuzetnim slučajevima se cela IP adresa prebacuje na server Googla u SAD-u i tamo se skraćuje. U ime operatera ove stranice, Google će koristiti ove informacije da proceni Vaše korišćenje internet stranice, da sastavlja izveštaje o aktivnostima stranice i da pruža usluge vezane za korišćenje interneta i internet stranica. Vaša IP adresa preuzeta od strane Google Analytics sa Vašeg pretraživača neće biti povezana sa drugim Google podacima.

Čuvanje “kolačića“ se može izbeći odabirom odgovarajuće postavke na Vašem pretraživaču; medjutim, ističemo da u ovom slučaju nećete moći da koristite karatketistike ovog sajta u punom obimu. Možete sprečiti prikupljanje podataka o korišćenju sajta generisanih od strane kolačića (uključujući i Vašu IP adresu) na Google-u i obradu ovih podataka od strane Googla, preuzimanjem i instaliranjem pretraživačkog plugin-a sa linka: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 Izvor reference: Politika privatnosti sa eRecht24 (e-prava24), portala prava na internetu advokata Sören Siebert (Serena Siberta)